Et skrøbeligt sind er ingen hindring for et godt arbejdsliv.

Vores filosofi er, at meningsfuldt arbejde skaber større livsglæde. I Gallojob fokuserer vi i høj grad på mulighederne og ressourcerne hos den enkelte jobsøger frem for sygdom og begrænsninger. Vores erfaring er den, at der også på arbejdspladsen bliver skubbet til fordomme, når man åbner for nye typer af medarbejdere. Man bliver mere rummelig og får hurtigt en forståelse for, at folk med en skrøbelig psyke også har noget at give til en arbejdsplads.

sm_arbejdereHvem hjælper Gallojob?

Gallojob finder arbejdspladser til førtidspensionister, der har fået tilkendt pension pga. en psykisk lidelse. Er du førtidspensionist, og har du i øjeblikket eller tidligere haft en psykisk lidelse, vil vi gerne hjælpe dig med at finde et job med løntilskud, hvis du skulle være interesseret i at søge et arbejde, mens du stadig beholder din fulde pension.

imagesHvordan gør vi?

Jobkunden har som regel tre samtaler med en af Gallojobs jobkonsulenter. Samtalerne falder typisk med en uges mellemrum, og her udarbejder vi bl.a. egenbeskrivelse og jobsøger­profil. Gennem disse tre støttende samtaler får jobkunden mulighed for at beskrive sig selv, sine evner, sine behov og i hvilken retning, man skal gå med henblik på at finde en egnet arbejdsplads. Under tredje samtale aftales, hvilken branche og hvilke arbejdspladser der skal søges.

Når der er fundet en virksomhed til jobkunden, kommer selve ansættelsessamtalen. Her mødes virksomhedens repræsentant med jobkunden, og jobkonsulenten fra Gallojob er altid med ved ansættelsessamtalen. Her handler det om endeligt at få virksomhedens behov og jobkundens res­sour­cer til at passe sammen. Jobkonsulenten har forud for ansættelsessamtalen til en vis grad afklaret, hvorvidt det pågældende arbejdssted er egnet for jobkunden, men det er naturligvis først ved det endelige møde, at arbejdsplads og jobkunde kan finde sammen i det endelige match. Begge parter skal høres for at kunne lave de sidste afstemninger af tanker og ideer, før en evt. ansættelse kan finde sted.Man har typisk 2-3 ugers praktiktid, når man begynder i sit arbejde. Det vil sige, at praktiktiden er ulønnet. Gallojob står hele tiden til rådighed i praktiktiden, hvis der skal justeres på arbejdstid eller arbejdsopgaver.

Når praktiktiden er overstået, tages det op, om jobkunden skal ansættes med løn. Det sker heldig­vis i de fleste tilfælde. Lønnen er til forhandling mellem jobkunde og arbejdsgiver, men den ligger typisk på omkring 50 kr. Dette er altså før skat, så ved en almindelig førtidspensions­beskatning i Århus kommune på 39 % har man omkring 30 kr. til sig selv efter skat.

Hvis man får førtidspension efter den gamle ordning – dvs. den fra før 2003 – må man typisk regne med at blive trukket lidt i evt. boligydelse og medicinkort, men man vil altid have penge tilbage til sig selv, selvom man skulle blive trukket i ydelserne.

Også efter ansættelsen står Gallojob til rådighed med opfølgning og støtte, så længe behovet er der.Efter et års tid vurderes det, om Gallojob skal lade jobkunde og arbejdsgiver klare sig på egen hånd.

Mentor-ordningen

Når man starter i et nyt job med løntilskud, har man mulighed for at få koblet en mentor på i en periode. En mentor er en vejleder og støtteperson, der følger én og træder til, hvis man skulle få et problem af enten faglig eller personlig karakter.

Mentoren kan være en fastansat medarbejder på arbejdspladsen. Det kan dog også være en person, som ikke er ansat på arbejdspladsen, men som løntilskuds­jobberen f.eks. har kontakt med i øjeblikket, og som derfor ofte vil kunne virke mere personligt støttende i en indkøring på en helt ny arbejdsplads.

Den første type mentor kaldes i øvrigt ”intern mentor”, den anden kaldes ”ekstern mentor”. Når man har mentor tilknyttet, er man selv det, der kaldes en ”mentee”.

Hvordan kommer man i forløb hos Gallojob?

Hvis du er interesseret i at komme i forløb hos os, kan du henvende dig direkte til os og få en snak med en af vores jobkonsulenter. Telefonen er åben i dagtimerne mellem kl. 09.00 og kl. 14.00. Torsdag dog kun til 12.00. Du er også velkommen til at skrive en mail med navn og telefon nummer, og så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Artikler om Gallojob

 

"Alle skal have en chance" - Socialpsykiatri / 2-2009 / Tema: Arbejde

 

"At få fri fra sine symptomer" - handivid / 1-2010 / Tema: God praksis

 

"Fleksibel jobformidling for brugere har succes" - Socialpsykiatri / 3-2006 / Tema: Rehabilitering - hjælp til at komme sig